Strateji

Stratejik odağımız varlıklarımızın akıllı kullanımı ile sürdürülebilir satış büyümesi sağlamaktır.

Halen nakit, maliyet ve satış odaklı bir strateji yürütüyoruz. Maliyet etkinliği, fiyat artışları ve gelişmekte olan pazarlardaki pazar payı kazanma fırsatları bize güçlü bir kârlılık potansiyeli sağlıyor.

Markalarımız, toplam tütün portfolyomuz, geniş coğrafi yaygınlığımız ve çalışanlarımızdan oluşan varlıklarımız sayesinde satışları artırıyor ve stratejimizi hayata geçirirken üç özel alana odaklanıyoruz: müşteri odaklılık, uygulamada mükemmellik ve gelecek temelleri.

Sürdürülebilir hissedar değeri yaratmak

Büyümeyi sağlayacak araçlar

İşimizde büyümeyi sağlayacak araçlar satışlarda büyüme, maliyet optimizasyonu ve nakit kullanımıdır. Stratejimizin temelinde maliyetlerimizin optimizasyonu ve dikkate değer miktardaki nakit akışımız ile tamamlanan büyüme odağımız ile hissedarlarımız için artı değer yaratmak bulunuyor.

  • Maliyet Optimizasyonu
  • Satışlarda Büyüme
  • Nakit Kullanımı

Temel Varlıklarımız

Büyüme stratejimiz sahip olduğumuz dört önemli varlığımızdan maksimum değeri yaratmak temeline oturmaktadır: Markalarımız, benzersiz toplam tütün portföyümüz, geniş coğrafi yaygınlığımız ve çalışanlarımız.

Varlıklarımızı nasıl güçlendiririz?

Müşteri odaklılık, uygulamada mükemmellik ve gelecek temelleri üzerine yoğunlaşma ve varlıklarımızın akıllı kullanımı satışta büyümenin temeli olacaktır.