Entegre Yönetim Sistem Politikası

Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. AŞ olarak,

Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve güvenini kazanmayı, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Uymakla ve takip etmekle yükümlü olduğumuz ITG politikaları, mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerimizin gereklerini yerine getirmeyi
 • Müşteri odaklı ve rekabetçi yaklaşımımızla ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele alarak, beklentilerini karşılamada sürekliliği sağlamayı
 • Kalite planlarımız doğrultusunda, zamanında, optimum maliyetle üretim yapmayı
 • Sistematik olarak tehlikeleri belirleyip iş güvenliği risklerini değerlendirmeyi; bu riskleri ortadan kaldırarak veya etkin bir şekilde kontrol ederek ‘Sıfır Kaza’ hedefi için çalışmayı
 • İSG Kültürü’nü tüm iş süreçlerine dahil ederek güvenli çalışma ortamı sağlamayı
 • Meslek hastalıklarını önlemek için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları oluşturmayı
 • Çevreyi korumak için belirlenmiş çevresel etkilerimiz doğrultusunda kirliliği önlemeyi,
 • Kaynakları verimli kullanmayı; ürünlerimiz, paketleme ve üretim sürecimizle ilgili atıkları en aza indirmeyi,
 • Değer zincirimiz genelinde iklim üzerindeki etkilerimizi azaltmayı
 • Enerji kaynaklarını verimli kullanıp, yatırım ve seçimlerimizde enerji verimli ürünlere öncelik vererek enerji performansımızı arttırmayı, tasarım faaliyetlerinde enerji performansını iyileştirmeye yönelik yaklaşımları desteklemeyi
 • Ürün ve hizmetleri sürdürülebilir ve sosyal açıdan bilinçli bir şekilde tedarik ederek sürekli iyileştirmeyi sağlamak için tedarikçilerle başarıları ve zorlukları tartışmayı,
 • İnsan haklarına saygıyı teşvik etmede sahip olduğumuz önemi, etkiyi ve rolü kabul ederek iş ve tedarik zincirlerimizde farkındalık yaratmayı ve gelişmeyi
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüketici tabanımızı ve topluluklarımızı yansıtan daha çeşitli ve kapsayıcı bir organizasyon yaratmayı,
 • Amaçlarımızın, hedeflerimizin ve eylem planlarının belirlenmesini içeren “Planla, Yap, Kontrol Et, Önlem Al” yaklaşımını kullanarak sürekli iyileşmeyi ve başarıyı yakalamayı
 • Hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları ve eğitimleri sağlamayı
 • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatlarının kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlamayı, değerlendirmeyi, izlemeyi ve gerektiğinde aksiyon almayı
 • Tüm çalışanlarımızın, Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Enerji Yönetim Sistemleri’nin uygulanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamalarını teşvik ederek görüşlerini almayı ve açık iletişim ortamı yaratarak ilgili faaliyetlerin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirmeyi ve bu kültürü oluşturmayı
 • Tüm çalışanlarımız ile birlikte bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmeyi
 • Taahhüt ederiz.