Bilgi Güvenliği Politikamız

Imperial Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. AŞ olarak, varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamaktayız.

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “bilgi güvenliği yönetim sistemimizin” ISO/IEC 27001:2017 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığının arttırılması için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflarlar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.Manisa Fabrika