Pazarlama Standartları

Birçok ülkede, tütün ürünlerinin reklam ve tanıtımıyla ilgili ve reşit olmayanlara satışını önlemek için yasalar var. Yasalara ek olarak kendimize ait Uluslararası Pazarlama Standartlarımız bulunuyor. Bu standartlar, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin sadece yetişkin tüketicilere yönelik olmasını sağlayan kuralları ve ilkeleri belirler.

Uluslararası Pazarlama Standartlarımız biçim ve içerik, sağlık uyarıları, ürün yerleştirme, reklam araçları ve sponsorluk gibi konuları kapsar. Standartlarımız tüm ülkelerde ve yasaların daha az bağlayıcı olduğu gelişmekte olan pazarlarda geçerlidir. Reklam politikamız, Uluslararası Pazarlama Standartları eğitimleri ve Davranış İlkelerindeki referanslar aracılığıyla farkındalık yaratırız. Bu çalışmalar iç uygunluk ile desteklenir.